ADBONE TCP

Medbone
0.00 лв (tax incl.)
Quantity

Синтетична порьозна керамика за запълване на костни празнини и дефекти / Synthetic porous ceramic for bone filling and bone deffects.

         Разновидности: / Varieties:

  1. Гранули с големина 0.1 – 0.5 мм. / 1. Granules 0.1 – 0.5 mm
  2. Гранули с големина 0.5 – 1.0 мм. / 2. Granules 0.5 – 1.0 mm
  3. Блокчета с размери 5 х 10 х 15 мм. / 3. Granules 5 x 10 x 15 mm

Производител: „MedBone“, Португалия / Producer: „MedBone“, Portugal

 


Сходни продукти